วิธีแจ้งฝากเงิน

วิธีแจ้งฝากเงิน

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า
**เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

 

 

2.กดปุ่ม “ฝาก-ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก-ถอนเงิน

 

3. เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3.1 วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าสะดวกในการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

3.1.1 ATM ลูกค้าสามารถทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM

3.1.2 Internet Banking ลูกค้าสามารถทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร

3.1.3 Mobile Banking ลูกค้าสามารถทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร

3.1.4 ตู้ฝากเงินสด ลูกค้าสามารถทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM

3.1.5 เค้าเตอร์ธนาคาร ลูกค้าสามารถทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

3.2 การโอนเงินจากธนาคาร ให้เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน

3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก

3.3.1 ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000

3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า

3.5 เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า

3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51

3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าทำการโอนเงินเข้ามา

3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา

3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก

 

@MM88GOLDEN
QR CODE @mm88golden